Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

In sommige situaties heeft u recht op een transitievergoeding als u wordt ontslagen of als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Wij leggen uit in welke situaties dit is en op welk bedrag u recht heeft. Bent u op zoek naar advies op maat? Wij hebben veel kennis over het arbeidsrecht (klik hier) en onderhandelen geregeld over de hoogte van een transitievergoeding. Neem contact op via info@mus-juridischadvies.nl om uw situatie te bespreken!

De transitievergoeding is de vergoeding die u krijgt voor het ontslag en waar u volgens de wet minimaal recht op heeft. U heeft soms ook recht op een transitievergoeding als uw contract niet wordt verlengd.

In een aantal situaties heeft u geen recht op een transitievergoeding:

  • Als u op staande voet ontslagen bent.
  • Als uw contract wordt beëindigd omdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Als u jonger dan 18 jaar bent en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt.

Hoogte transitievergoeding?

De transitievergoeding is de wettelijke, minimale ondergrens waarop u recht heeft. De hoogte van deze transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dit is de transitievergoeding sinds 2020 en deze vergoeding geldt bij ontslag via het UWV en de kantonrechter. Voor 2020 gold er een hogere transitievergoeding. Deze hogere vergoeding wordt nu gebruikt bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

Er is een maximaal bedrag aan transitievergoeding vastgesteld, dat is € 83.000 bruto (per 1 januari 2020) als u € 83.000 of minder verdient. Verdient u meer dan dit bedrag, dan is de hoogte van de transitievergoeding maximaal uw jaarsalaris.

Recht op een hogere vergoeding

Er zijn situaties waarin u aanspraak maakt op een hogere transitievergoeding. Bijvoorbeeld als uw werkgever u een voorstel doet om via een ontslag met wederzijds goedvinden uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever wil een ontslag via het UWV of de kantonrechter voorkomen. Zo’n procedure kost tijd en geld. Daarom is de werkgever in die situatie vaak bereid om een hogere transitievergoeding te betalen. Wij adviseren u om dan niet in te stemmen met het eerste voorstel, vaak kunt u via onderhandelingen een hoger bedrag krijgen.

Soms oordeelt de kantonrechter dat de werkgever een hogere vergoeding dient te betalen dan het wettelijke bedrag. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, of als de werkgever een combinatie van factoren voor het ontslag aanvoert. 

Heeft u te maken met ontslag, wordt uw contract niet verlengd of bent u bezig met onderhandelen over een ontslag met wederzijds goedvinden? MUS Juridisch Advies staat u graag bij. Wij hebben veel ervaring met procedures over arbeidsrechtelijke geschillen en met het onderhandelen over de transitievergoeding. Voordat wij voor u aan de slag gaan maken wij een inschatting maken van de mogelijkheden in uw situatie. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Neem direct contact met ons op via 06 449 33 698 of info@mus-juridischadvies.nl  om uw situatie te bespreken.