Schending van de privacy

Stel: Iemand zet een foto online van een man die graffiti spuit op een deur van een winkel. Een foto van u waarop te zien is dat u in een beschonken toestand van een feest afkomt, wordt zonder uw toestemming op ‘socialmedia’ geplaatst. Is dit zonder meer toegestaan?

Artikel 22 Wet bescherming persoonsgegevens stelt dat het verboden is om iemand die een strafbaar of hinderlijk gedrag vertoont te verwerken (openbaar te maken). Maar ook het Portretrecht (artikel 20 Auteurswet) stelt dat het niet is toegestaan om een portret (foto) zonder diens toestemming te verspreiden of openbaar te maken. Men heeft immers het recht om vergeten te worden. Uiteraard zijn er wel weer een paar uitzonderingen op voornoemde verboden. Heeft u vragen omtrent de privacy of het portretrecht, of is uw privacy geschonden? Neem dan contact op met de juristen van MUS.