Privacyrecht

€ 75,-

Privacyverklaring

€ 65,-

Verwerkingsovereenkomst

€ 25,-

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

€ 25,-

Toestemmingsverklaring AVG

Privacyrecht

Ieder bedrijf en iedere onderneming heeft te maken met persoonsgegevens en het privacyrecht. Of het nu gaat om een ziekenhuis, een school of een supermarkt: ze moeten allemaal voldoen aan de vele eisen die gesteld worden door de privacywetgeving.

De reden dat er een privacywet is, is om misbruik en onrechtmatig gebruik van gegevens te voorkomen. Dit betekent dat bedrijven op een zorgvuldige manier om moeten gaan met persoonsgegevens en dat het bedrijf aan de overige regels van de privacywet voldoet. Gaat u onzorgvuldig met persoonsgegevens om, dan heeft dat mogelijk reputatieschade en een boete tot gevolg. 

Er zijn diverse manieren waarop u het privacyrecht kunt schenden. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Persoonsgegevens op een onzorgvuldige manier verwerken.
  • Persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.
  • Persoonsgegevens onvoldoende beveiligen.
  • Niet voldoen aan een verzoek tot inzage of verwijdering.

Bijstand van MUS Juridisch Advies

Het hangt van de branche en de organisatie af hoe er omgegaan dient te worden met privacygevoelige informatie. Daarom raden wij u aan om uit te zoeken welke regels voor u gelden en hoe u zich hieraan kan houden.

MUS is opgeleid privacy adviseur en privacy functionaris. Wij adviseren zowel bedrijven als particulieren op het gebied van het privacyrecht. Wij hebben ervaring met onder andere:

  • Het opstellen van een Privacy Statement;
  • Het opstellen van een Bewerkingsovereenkomst;
  • Voeren van verweer- beroep- en hoger beroepsprocedure;
  • Uitvoeren DPIA;
  • Training en bewustwording bij medewerkers;
  • Implementatie van AVG.

Bent u particulier en heeft u vragen over uw privacy, is uw privacy geschonden of wilt u weten wat de nieuwe regels zijn met betrekking tot de AVG of uw privacy, ook in dat geval staan de juristen van MUS u bij.

Onze dienstverlening start met een gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen wij uw situatie in kaart en informeren wij u over uw situatie. Wij brengen u op de hoogte van uw kansen en mogelijkheden, en van de kosten. Neem daarvoor direct contact met ons op via info@mus-juridischadvies.nl  of 06-44933698.