Ik ben op staande voet ontslagen, wat nu?

Een werknemer mag niet zomaar op staande voet ontslagen worden. Er gelden strenge voorwaarden voor deze vorm van ontslag. Als u op staande voet bent ontslagen, dan kunnen de gevolgen daarvan ingrijpend zijn. Wij raden u daarom aan actie te ondernemen, zodat het ontslag vernietigd kan worden of zodat u alsnog recht krijgt op een WW-uitkering. Bent u op staande voet ontslagen en bent u op zoek naar juridisch advies op maat? MUS Juridisch Advies staat u graag bij. Tijdens het gratis intakegesprek nemen wij uitgebreid de tijd om uw zaak helder te krijgen. Vervolgens maken wij een inschatting van de mogelijkheden en de kansen. Neem contact op met MUS

Voorwaarden voor een ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is niet zomaar toegestaan, er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn:

  • er is een dringende reden voor het ontslag;
  • de dringende reden is aan de werknemer meegedeeld;
  • het ontslag is onverwijld gegeven.

Er is geen exacte definitie over wat een dringende reden is, maar het gaat over ernstige zaken. Bijvoorbeeld fraude, dronkenschap op het werk, herhaalde werkweigering of diefstal. Het gaat niet alleen om de gebeurtenis maar ook om de omstandigheden.

Een werkgever is verplicht om aan de werknemer aan te geven dat hij op staande voet wordt ontslagen en ook waarom hij op staande voet wordt ontslagen. De werkgever moet dus de reden van het ontslag vermelden aan de werknemer.

Daarnaast is de werkgever verplicht om het ontslag onverwijld te geven: op het moment van ontdekking of zo snel mogelijk daarna. Als de werkgever niet zeker weet of er sprake is van een dringende reden voor het ontslag, dan mag hij hier onderzoek naar doen. Dit onderzoek moet met spoed worden uitgevoerd en tijdens het onderzoek mag de werkgever de werknemer op non-actief stellen.

Actie ondernemen tegen het ontslag

Als u op staande voet ontslagen wordt dan krijgt u geen transitievergoeding en komt u niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Daarom raden wij u aan om actie te ondernemen tegen het ontslag. U heeft een termijn van 2 maanden om de rechter te verzoeken het ontslag ongedaan te maken. Een andere optie is om een verzoek voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter in te dienen.

De rechter bekijkt de omstandigheden en oordeelt of het ontslag op staande voet terecht is geweest. Als de rechter besluit dat er geen dringende reden is voor het ontslag, dan is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Om een procedure te voorkomen kiezen werkgevers vaak voor een ontslag met wederzijds goedvinden in plaats van ontslag op staande voet.

Bent u op staande voet ontslagen en wilt u advies over uw situatie? MUS Juridisch Advies staat u graag bij. Tijdens het gratis intakegesprek nemen wij uitgebreid de tijd om uw zaak helder te krijgen. Vervolgens maken wij een inschatting van de mogelijkheden en de kansen. Op die manier weet u direct waar u aan toe bent. Neem daarom nu contact op met MUS