Huurrecht

Huurrecht

In het huurrecht staan de regels waar de huurder en de verhuurder zich aan moeten houden. Dit gaat onder andere over de betaling van de huur, het opzeggen van de huurovereenkomst en wie gebreken aan het gehuurde moet oplossen.

Of u nu een huurder of verhuurder bent, u kunt te maken krijgen met een huurconflict. MUS Juridisch Advies heeft veel kennis en ervaring met het huurrecht en voorziet u graag van passend advies. Neem daarvoor direct contact met ons op via 06 449 33 698.

De mogelijkheden van MUS:

  • Adviesgesprek
  • Opstellen huurcontract
  • Beoordeling van uw situatie
  • Opstellen huurcontract
  • Betalingsproblemen bij huurder
  • Het voeren van gesprekken met de tegenpartij
  • Het schrijven van brieven
  • Overleg met externe instanties
  • Zoeken naar een passende oplossing voor beide partijen
  • Het starten van een procedure bij de huurcommissie of kantonrechter

"De verhuurder wilde niets doen aan de gebreken in mijn appartement. Nadat ik MUS had ingeschakeld was het probleem binnen twee weken opgelost!".

Huur bedrijfsruimte

Als u een bedrijfsruimte huurt of verhuurt, dan raden wij u aan om de afspraken goed vast te leggen in een huurovereenkomst. Hiermee dekt u de risico’s zoveel mogelijk af. MUS adviseert u graag over het opstellen van een huurovereenkomst.

Tijdens het huren of verhuren van een bedrijfsruimte kan een huurconflict ontstaan. Of u heeft een vraag over bijvoorbeeld de opzegging en ontbinding van de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte, indeplaatsstelling, betalingsproblemen en de tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst. MUS adviseert u, neem contact op voor een gratis intakegesprek.

Huur woonruimte

De huurder van een woonruimte geniet wettelijke bescherming. De regels over de verhuur van een woonruimte zijn daarom anders dan de regels over de verhuur van bedrijfsruimte. Zowel de huurder als de verhuurder heeft rechten en plichten. Heeft u te maken met een huurgeschil, bijvoorbeeld over de huursom, het betalen van borg, achterstallig onderhoud, onderhuur of wanbetaling? MUS Juridisch Advies informeert u graag over uw situatie en de mogelijkheden. Neem daarvoor direct contact op via 06 449 33 698.

“Onze verhuurder wilde de borg niet terugbetalen na beëindiging van het huurcontract. Dankzij de juridische steun van MUS werd dit op een goede manier opgelost".

Zo staat MUS Juridisch Advies u bij

MUS probeert een conflict in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan begeleiden wij u tijdens een procedure bij de huurcommissie of kantonrechter.

Het intakegesprek is gratis. Tijdens dit gesprek nemen wij de tijd om uw situatie helder te krijgen. Vervolgens voorzien wij u van passend advies: wat zijn uw rechten en wat kunnen wij voor u betekenen. Voordat wij aan de slag gaan maken wij een stappenplan. Op die manier weet u precies weet wat u kunt verwachten.

Heeft u te maken met een huurconflict en bent u op zoek naar juridisch advies of bijstand? Wij staan huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het oplossen van geschillen en we verlenen juridisch advies. Neem direct contact met ons op via 06 449 33 698 of info@mus-juridischadvies.nl .