Hoe controleer je een vaststellingsovereenkomst?

Als u akkoord gaat met een ontslag met wederzijdse instemming, dan stelt de werkgever een vaststellingsovereenkomst (VSO) op. Deze overeenkomst is een ontslagvoorstel. Pas als u en uw werkgever deze VSO hebben getekend, is het ontslag officieel. Het tekenen van deze overeenkomst is een belangrijke beslissing. Daarom raden wij aan om de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig te controleren.

Wij raden aan om de overeenkomst te laten controleren: in veel gevallen kunt u een hogere transitievergoeding krijgen dan uw werkgever u biedt. Daarnaast wilt u er wellicht zeker van zijn dat u na het beëindigen van het contract recht heeft op een WW-uitkering. Een controle van een vaststellingsovereenkomst door een jurist is meestal gratis: de werkgever neemt de kosten op zich. Bel MUS Juridisch Advies voor een vrijblijvende intake op 06 449 33 698. 

Vaststellingsovereenkomst controleren 

Er zijn een aantal onderwerpen die in bijna iedere vaststellingsovereenkomst staan. Welke onderwerpen zijn dit en hoe controleert u of de afspraken correct zijn? Dit zijn onze tips!

 

 • Einddatum arbeidsovereenkomst
  In de vaststellingsovereenkomst staat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Als u gebruik wilt maken van een WW-uitkering dan is het belangrijk dat de einddatum overeenkomt met de ingangsdatum van de WW-uitkering.
 • WW-uitkering
  Als u recht wilt hebben op een WW-uitkering, dan zijn zowel de tekst als de fictieve opzegtermijn van groot belang. Zo moet er staan dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen en dat er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag. Bent u ziek en tekent u een vaststellingsovereenkomst, dan heeft u niet altijd recht op een WW-uitkering. Wij raden aan om dit te laten controleren, want u wilt dit recht niet verliezen!
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding
  In de meeste gevallen heeft u recht op een ontslagvergoeding. Vaak is het mogelijk om een hoger bedrag te krijgen dan het bedrag dat uw werkgever u in eerste instantie aanbiedt.
 • Uitbetaling van verlofdagen en vakantiegeld
  Over de verlofdagen en het vakantiegeld worden afspraken gemaakt. Er wordt bij de verlofdagen bepaald of deze nog worden opgenomen of dat ze worden uitbetaald. Bij de eindafrekening wordt het vakantiegeld normaal gesproken uitbetaald, zorg ervoor dat dit in de overeenkomst staat. Als u recht heeft op een 13e maand dan wordt dit ook uitbetaald bij de eindafrekening.
 • Concurrentiebeding
  In sommige arbeidsovereenkomsten staat een concurrentiebeding. In de vaststellingsovereenkomst wordt meestal afgesproken dat dit beding wordt afgezwakt of dat het komt te vervallen.
 • Finale kwijting
  Als er in de beëindigingsovereenkomst een finale kwijting is afgesproken dan betekent dat dat werkgever en werknemer verder niets meer van elkaar te vorderen hebben, behalve de gemaakte afspraken. Daarom is het van belang om goed na te gaan of alle afspraken zijn opgenomen.

Als u niet instemt met het ontslag of met de afspraken in de vaststellingsovereenkomst, dan hoeft u deze niet te tekenen. Heeft u de vaststellingsovereenkomst getekend, dan heeft u een bedenktermijn van twee weken. Tijdens deze periode kunt u de werkgever schriftelijk laten weten dat u de vaststellingsovereenkomst wilt laten ontbinden. Uw arbeidsovereenkomst herleeft dan. Als de werkgever deze bedenktermijn niet heeft opgenomen dan heeft u recht op een termijn van drie weken. 

 

Heeft u vragen over het controleren van de vaststellingsovereenkomst of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met MUS via 06 449 33 698 of info@mus-juridischadvies.nl .