Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht staan de regels waar de werkgever en de werknemer zich aan moeten houden. Het zijn regels over onder andere arbeidsovereenkomsten, loon, ontslag, ziekte en vakantie. Wij zijn expert op het gebied van het arbeidsrecht en staan u graag bij als u een geschil heeft op de werkvloer. Wij verlenen rechtshulp voor een betaalbare prijs klik hier voor onze tarieven. En heeft u te maken met een conflict op de werkvloer, dan kunt u ons ook inschakelen als neutrale mediator.

"Binnen ons bedrijf was er een conflict ontstaan tussen twee afdelingen. MUS bemiddelde tussen de partijen. Partijen vonden een passende oplossing. Sindsdien zijn alle betrokken weer met een positief gevoel op de werkvloer aanwezig."

Een conflict op het werk kan verregaande gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. Daarom raden wij aan om een conflict zo snel mogelijk op te lossen. Met een gesprek tussen de partijen of via mediation. Wij helpen u graag om het arbeidsconflict op te lossen. Vraag daarom direct een gratis intakegesprek aan contact !

Arbeidsrechtjurist

Bij MUS Juridisch Advies werken arbeidsrechtjuristen. Een arbeidsrechtjurist heeft een juridische studie afgerond. Het verschil met een advocaat is dat een jurist beter betaalbaar is. Het kennisniveau van een jurist en een advocaat is over het algemeen vergelijkbaar. Een arbeidsrechtjurist heeft veel ervaring met procedures over arbeidsrechtelijke geschillen. Daarom kan hij een goede inschatting maken van de mogelijkheden in uw situatie.

Een arbeidsrechtjurist kan u onder andere begeleiden bij:

  • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
  • Het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
  • Aanvragen van het ontslag via UWV en via de rechter;
  • Vragen over ziekte
  • Instellen van loonvorderingen
  • Vragen over het ontslag op staande voet
  • Mediation

Juridische bijstand voor werkgevers

Als u de afspraken met uw werknemers goed vastlegt, kun u problemen voorkomen. Wij raden daarom aan om in een vroeg stadium na te denken over arbeidsrechtelijke kwesties, hier helpen wij u graag bij.

Als werkgever heeft u geregeld arbeidsrechtelijke vragen. U heeft er belang bij dat conflicten binnen u bedrijf zo snel mogelijk worden opgelost en u wilt weten wat de beste oplossing is. In Nederland wordt de werknemer beschermd, waardoor ontslag niet zomaar mogelijk is. De meeste zaken in het arbeidsrecht worden in onderling overleg opgelost. MUS begeleidt u daarbij. Vooraf adviseren wij u over het traject, uw arbeidsrechtelijke positie en uw kansen en mogelijkheden als u een procedure wilt starten.

Juridische bijstand voor werknemers

Als werknemer heeft u geregeld te maken met het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld als u een arbeidsovereenkomst krijgt, als u ziek wordt of als uw werkgever u wil ontslaan. MUS geeft antwoord op uw vragen en komt op voor uw rechten. Samen met u zoekt MUS naar een passende oplossing. Bij conflicten op de werkvloer kan MUS voor u bemiddelen en namens u overleggen met uw werkgever. Vaak is dit voldoende om het probleem op te lossen. Mocht het nodig zijn dan kan MUS u begeleiden bij een procedure voor de kantonrechter.

"Mijn vorige werkgever wilde mijn achterstallig loon niet betalen. MUS stapte voor mij naar de kantonrechter. Met resultaat!"

In sommige situaties draagt uw werkgever de juridische kosten. Bijvoorbeeld als u een vaststellingsovereenkomst wilt laten beoordelen. MUS informeert u hier graag over.

Uw arbeidsrecht jurist

Heeft u een juridisch probleem, dan bent u bij ons bent u aan het juiste adres. Wij verlenen juridisch advies, staan u bij tijdens een procedure en lossen conflicten op door middel van mediation. MUS Juridisch Advies is betrokken. Wij luisteren tijdens het gratis intakegesprek naar uw verhaal. Vervolgens maken wij een inschatting van de kansen, mogelijkheden en kosten. Op die manier weet u direct waar u aan toe bent. Neem direct contact met ons op via 06 449 33 698 of info@mus-juridischadvies.nl  om uw situatie te bespreken.